Nowości

Zabiegi HiFu mogą wyszczuplać twarz.

HiFu ma wpływ na wyszczuplenie twarzy

HiFu, a szczególnie mikroskoncentrowane ultradźwięki z wizualizacją (MFU-V) są obecnie najpopularniejszym zabiegiem medycyny estetycznej, który służący do zwiększania napięcia skóry. Innymi słowy, który wykonuje się w celu nieinwazyjnego liftingu.

W 2021 ukazały się wyniki interesującego badania, które wykazało, że zabiegi HiFU mają wpływ na wyszczuplenie twarzy. Wysmuklenie twarzy, jakie zaobserwowano jako następstwo zabiegów HiFu wynika ze wzrostu napięcia skóry.

Wyszczuplające działanie HiFu

Autorami pracy, która przedstawiała wyniki badania są: Talitha Possagno Chaves Bellote, Helio Amante Miot. Tytuł opracowania: Microfocused Ultrasound with Visualization for Face Slimming: Preliminary Results in Four Women. Clin Cosmet Investig Dermatol. 2021 Nov 3;14:1613-1619.

Poniżej przytaczamy streszczenie pracy:

Wstęp: Ultradźwięki mikrozogniskowane z wizualizacją (MFU-V) to niedawno opracowana technologia poprawiająca wiotkość skóry dzięki zdolności do precyzyjnego ogniskowego ogrzewania skóry właściwej i głębokich warstw, w konsekwencji indukując neokolagenezę i przebudowę elastyny.

Cel: Ta seria przypadków miała na celu ocenę skuteczności MFU-V w poprawie wiotkości skóry, prowadzącej do wyszczuplenia dolnej jednej trzeciej twarzy u kobiet, które chciały naturalnie poprawić owal twarzy.

Pacjenci i metody: Cztery kobiety w wieku od 29 do 36 lat zostały poddane specjalnemu protokołowi z głowicami 4 MHz – 4,5 mm i 7 MHz – 3,0 mm. Zabieg wykonano w okolicy policzków podczas jednej sesji, a pacjentki zostały ocenione po 180 dniach. GAIS (Global Aesthetic Improvement Scale) oceniano za pomocą standaryzowanych zdjęć (D0 vs D180).
(Zabieg wykonano z wykorzystaniem urządzenia HiFu, z którego korzystamy w klinice Dermamed we Wrocławiu.)

Wnioski z badania nad wyszczuplaniem twarzy dzięki HiFu

Wyniki: Wszystkie badane Pacjentki zauważyły wyszczuplenie twarzy po 180 dniach, a także poprawę wiotkości i konturu skóry. Lekarz i wszystkie Pacjentki byli bardzo zadowoleni z rezultatów. Ocena GAIS (D0 vs D180) dała wynik 3 (bardzo poprawiony) dla trzech uczestniczek i wynik 2 (poprawiony) dla jednej kobiety. Wszystkie Pacjentki sklasyfikowały ból odczuwany podczas zabiegu jako łagodny do umiarkowanego.

Wniosek: Opisaliśmy technikę wykorzystującą mikrozogniskowane ultradźwięki z wizualizacją prowadzącą do wyszczuplenia dolnej jednej trzeciej twarzy. Należy przeprowadzić dalsze systematyczne badania, aby zrozumieć mechanizm leżący u podstaw wyników i zmaksymalizować jego wydajność.

Autor wpisu:

Anna Antczak
Lek. med. Anna Antczak
lekarz medycyny estetycznej, specjalista chirurgii dziecięcej
Potrzebujesz konsultacji? Zadaj pytanie naszym ekspertom Zapytaj