Badania i rozwój

HiFu w liftingu. Przegląd możliwości.

HiFu w liftingu


HiFu w liftingu. Czy zawsze oznacza to samo? Czy wszystkie urządzenia potocznie nazywane HiFu działają z podobną skutecznością i zapewniają podobny poziom bezpieczeństwa? Sprawdzimy to dziś – omawiając jedno z eksperckich badań dotyczących tego zagadnienia.

HiFu w liftingu – urządzenia

Mikroogniskowane ultradźwięki z wizualizacją ( w skrócie MFU-V – lepiej znane jako urządzenie Ulthera) są zatwierdzone przez amerykańską Agencję Żywności i Leków (FDA) jako nieinwazyjna procedura, która podnosi tkankę miękką szyi, podżebrza i brwi oraz poprawia linie i zmarszczki na górnej części klatki piersiowej.

Kilka innych urządzeń opartych na energii jest używanych w krajach poza USA. Są one sprzedawane we wskazaniach podobnych do tych z MFU-V. A jednak opublikowane badania potwierdzające wskazania są ograniczone. Żadne z innych urządzeń nie zapewnia wizualizacji ani weryfikacji, że impulsy docierają do powierzchownego układu mięśniowo-powięziowego.

Metoda badania

Krajobraz technologii ultradźwiękowej, w miarę pojawiania się coraz większej liczby urządzeń – dynamicznie ewoluuje. Dlatego też siedmiu światowych liderów, którzy są wykwalifikowanymi ekspertami w zakresie stosowania różnych technologii zogniskowanych ultradźwięków o wysokiej intensywności HIFU/MFU-V, zebrało się, aby usystematyzować opinie o działaniu urządzeń we wskazaniach estetycznych. Przeglądali oni dane z niezależnej oceny oprogramowania, charakterystyki termicznej, akustyki przetwornika i terapii ultradźwiękowej MFU-V/ Oraz trzech innych urządzeń opartych na ultradźwiękach.

Wyniki badania

Niezależne testy wykazały, że pomiędzy urządzeniami urządzenia występują kluczowe różnice w kilku parametrach. I to w parametrach, które odgrywają niebagatelną rolę w zakresie bezpieczeństwa i skuteczności zabiegów.

Tylko MFU-V posiada możliwość wizualizacji, podczas gdy inne urządzenia nie mają tej funkcji. Inne różnice obejmują przechowywanie historii Pacjenta, spójny rozmiar i jednorodność punktów koagulacji termicznej (TCP). Ale też precyzyjną lokalizację koncentracji energii w punkcie ogniskowym oraz niezawodną regulację termiczną podczas użytkowania. Panel ekspertów osiągnął konsensus w sprawie rodzajów możliwych do uniknięcia powikłań. Tych związanych z urządzeniami wykorzystującymi energię ultradźwiękową oraz technik zapobiegania i leczenia powikłań.

Wnioski z badania

Niezależne wyniki testów urządzeń MFU-V/HIFU oraz wnioski płynące z konsensusu panelu są dość jednoznaczne. Budują silne przekonanie, że wizualizacja w czasie rzeczywistym i możliwość wykrywania sprzężenia – cechy występujące tylko w MFU-V – pomagają zapobiegać powikłaniom. Oraz zwiększają bezpieczeństwo i skuteczność działania urządzeń opartych na energii. Niezależna ocena wykazała również, że MFU-V ma kilka dodatkowych cech, które odgrywają kluczową rolę w bezpieczeństwie i skuteczności klinicznej. W tym jednorodność TCP, ścisłą regulację termiczną, duże wzmocnienie ogniskowej. Ale też krótką długość wiązki, których nie znaleziono łącznie w żadnym z urządzeń HIFU.

Komentarz eksperta:

HiFu to technologia zogniskowanych ultradźwięków. Takich, których celem jest przeprowadzenie zabiegu indukującego liczne mikrostrefy uszkodzeń termicznych w skórze oraz w systemie mięśniowo – powięziowym. Zabieg ten przyspiesza i inicjuje procesy naprawcze w skórze.
Oraz w systemie mięśniowo-powięziowym. Czego celem ma być uzyskanie naturalnego efektu nieinwazyjnego liftingu tkanek. Mówiąc w skrócie: HiFu jest przeznaczone do nieoperacyjnego liftingu skóry.
Tymczasem w Internecie często pojawiają się rozbieżne informacje i opinie na temat zabiegów HiFu. A ponieważ zależy nam na tym, aby nasi Pacjenci mieli dostęp do rzetelnej i popartej badaniami wiedzy, która pozwala dokonać świadomego wyboru metody terapeutycznej – przytaczamy powyżej niezwykle wartościową publikację. Jej celem jest obiektywna ocena bezpieczeństwa i jakości urządzeń Hifu dostępnych na rynku.

Urządzenia HiFu w liftingu

Omawiana publikacja dr Tatjany Pavicic i współautorów pokazuje podstawowe różnice pomiędzy wiodącą w technologii HiFu metodą mikroogniskowanych ultradźwięków z wizualizacją (tak zwanego MFU-V), a innymi zabiegami HiFu.
Warto mieć na uwadze (o czym wielu Pacjentów nie wie), że w Stanach Zjednoczonych spośród urządzeń pracujących w technologii HiFu w federacja FDA dopuściła do obrotu tylko jedno urządzenie, które wykorzystuje technologię mikroogniskowanych ultradźwięków z wizualizacją. A mianowicie urządzenie Ulthera – z którego możecie korzystać z naszej klinice.
W omawianej pracy siedmiu światowej klasy ekspertów technologii ultradźwiękowej zbadało różne parametry czterech różnych urządzeń. Trzech bazujących na technologii HiFu (Doublo‐Gold, Ultraformer III, Ultraskin II) i jednego opartego o mikroogniskowanych ultradźwiękach z wizualizacją – Ulthera.

Możliwość wizualizacji

Pierwszym ocenianym parametrem była możliwość wizualizacji. Tylko urządzenie Ulthera ma tą funkcjonalność. A jeśli chodzi o precyzję, a co za tym idzie skuteczność zabiegu – jest ona niezwykle istotna. Pozwala bowiem na przeprowadzanie zabiegu w sposób celowany. Czyli na wybranych tkankach: skórze, czy systemie powięziowo – mięśniowym). Jest to bardzo ważne ze względu na bezpieczeństwo zabiegu. Zarówno kliniczne, jak i estetyczne – pozwala uniknąć niepożądanego i mogącego doprowadzić do pogorszenia stanu skóry uszkadzania tkanki tłuszczowej. Wizualizacja USG pozwala również na ocenę, czy głowica jest przyłożona w odpowiedni sposób i czy użyto odpowiedniej ilości żelu do USG. To wbrew pozorom jest bardzo istotne. Przecież celem zabiegu jest precyzyjne wykonanie mikrouszkodzeń na wybranej głębokości 1,5, 3 i 4,5 mm.

Punkty koagulacji

Badania wykazały, że w przypadku urządzenia Ulthera mamy do czynienia z najbardziej spójnym rozmiarem i jednorodnością punktów koagulacji termicznej (TCP). Czyli precyzyjną lokalizacją koncentracji energii w punkcie ogniskowym.

Regulacja termiczna

Kolejną ważną cechą jest regulacja termiczna podczas zabiegu. Panel ekspertów jednoznacznie ocenił, że urządzenie pracujące w technologii mikroogniskowanych ultradźwięków z wizualizacją jest znacznie lepsze w tym obszarze od innych urządzeń w pracujących w technologii HiFu.
Krotko mówiąc na wysokokonkurencyjnym rynku urządzeń działających w technologii HiFu – Ulthera wydaje się być w opinii ekspertów urządzeniem o najwyższej skuteczności i bezpieczeństwie.

Piśmiennictwo:

Tatjana Pavicic MD, PhD, John R. Ballard PhD, Tatiana Bykovskaya MD, Niamh Corduff FRACS, Cyro Hirano MD, Je-Young Park MD, Alena Saromytskaya MD, Julia Sevi MD, PhD, Suyan Vasconcelos MD. Microfocused ultrasound with visualization: Consensus on safety and review of energy-based devices. J Cosmet Dermatol. 2022 Feb;21(2):636-647. doi: 10.1111/jocd.14666.

Autor wpisu:

Paweł Surowiak
Prof. dr hab. n. med. Paweł Surowiak
Założyciel Centrum Medycyny Estetycznej i Laseroterapii Dermamed
Potrzebujesz konsultacji? Zadaj pytanie naszym ekspertom Zapytaj