Badania i rozwój

Odmładzanie dolnej powieki. System Ulthera

odmładzanie dolnej powieki

System Ulthera jest powszechnie uznawany za skuteczne narzędzie stosowane do zwiększenia napięcia skóry okolicy oka (odmładzanie dolnej powieki). Aby jednak potoczne opinie stały się faktami, niezbędne jest przeprowadzenie badań. Dopiero wtedy, gdy w precyzyjnie określonych warunkach i przy precyzyjnie opisanych, mierzalnych zmiennych przeprowadzi się (i powtórzy maksymalnie wiele razy) badanie kliniczne – możemy mówić o faktycznym, sprawdzonym działaniu danej metody terapeutycznej.

Dlatego poniżej prezentujemy wyniki przeprowadzonego kilka lat temu kluczowego badania klinicznego na temat: bezpieczeństwa i skuteczności Ulthera w odmładzaniu starzejących się powiek dolnych.

Wprowadzenie do badania

Zmiany w okolicy okołooczodołowej są jednymi z najbardziej widocznych cech procesu starzenia się dolnych powiek. Intensywnie zogniskowane ultradźwięki (IFUS), znane jako system Ulthera, zaprojektowano w celu korygowania tego procesu. W badaniu, które dziś omawiamy oceniono bezpieczeństwo i skuteczność systemu Ulthera.

Metody zastosowane w badaniu odmładzania dolnej powieki

Do badania włączono siedmiu dorosłych Pacjentów, którzy zgłosili się od marca 2011 do maja 2012 roku w celu korekcji procesów starzenia się dolnej powieki za pomocą systemu Ulthera.

W leczeniu Pacjentów podczas badania wykorzystano głowice Ulthera 1,5 i 3,0 mm.

  • Głowica 1,5 mm służy do napinania luźnej skóry powiek i głębokiej skóry właściwej.
  • Głowica 3,0 mm służy do napinania mięśnia oczodołowego i przegrody oczodołowej.

W przebiegu badania Pacjenci byli oceniani pod kątem reakcji alergicznych i innych skutków ubocznych. Oceniano również zadowolenie ze zdjęć klinicznych, a także subiektywnie odczuwany przez nich stopień bólu podczas przeprowadzania procedury zabiegowej. Ponadto w trakcie badania wykonywano tomografię komputerową oczodołu i badania okulistyczne.

Wykorzystanie tomografii komputerowej służyło zarówno jako narzędzie badawcze, jak i jako kliniczny system punktacji do oceny starzejących się powiek dolnych. Dla wyniku badania została przeprowadzona analiza statystyczną.

Wyniki badania

Dla dobrego zrozumienia wyników przeprowadzonego badania odmładzania dolnej powieki należy zdefiniować termin lini podstawowej. Jest to linia między najbardziej dolnym punktem brzegu nadoczodołowego i najbardziej górnym punktem brzegu podoczodołowego.

Na podstawie obrazów tomografu komputerowego różnica między przed- i pooperacyjnymi odległościami od linii podstawowej do najbardziej wystającego punktu przegrody oczodołowej wynosiła 0,51 ± 0,23 dla oka prawego (p < 0,001) i 0,54 ± 0,17 dla oka lewego (p < 0,001).

Subiektywny wynik satysfakcji Pacjenta wynosił 3,85 ± 0,69. Obiektywne wyniki satysfakcji zgłoszone przez dwóch zaślepionych badaczy wynosiły odpowiednio 3,45 ± 1,69 i 3,25 ± 1,43. W okresie badania nie odnotowano żadnych zdarzeń niepożądanych ani podejrzewanych poważnych działań niepożądanych.

Wnioski z badania

Napinanie wiotkości podoczodołowej i skóry można osiągnąć za pomocą systemu Ulthera. Pacjenci poddani badaniu deklarowali minimalny poziom bólu podczas leczenia, a miejscowo podany krem przeciwbólowy był w stanie poradzić sobie z bólem podczas zabiegu.

Komentarz eksperta:

 Jednym z częstszych problemów, z którym zgłaszacie się do ekspertów Dermamed są objawy starzenia skóry powiek. Jednak walka z procesem starzenia w tej okolicy to wyzwanie, które mogą podjąć tylko najlepsze kliniki – ponieważ jest to terapia w bardzo delikatnym obszarze, wymagająca ogromnej wiedzy, precyzji i najlepszej aparatury zabiegowej.

Na dziś, najskuteczniejsze, nieoperacyjne metody poprawy jakości skóry powiek stanowią zabiegi z użyciem laserów i innych źródeł energii. Jednym ze standardów leczenia w tej okolicy są terapie wykorzystujące lasery frakcyjne. Skutkują one przebudową skóry powiek i poprawą jej kondycji.

O wyglądzie powiek dolnych decyduje jednak nie tylko jakość skóry. Ale również napięcie mięśnia okrężnego oka, przegrody oczodołowej, obecność przepuklin tłuszczowych itd. To właśnie zabiegi o charakterze liftingującym, czyli poprawiającym naprężenie tkanek w okolicy oka mają ogromny wpływ na wizualną percepcję: młodej bądź postarzałej skóry w tym obszarze.

Na czym polegało badanie

Powyżej przedstawiłem Wam w skrócie ciekawą pracę. Zastosowano w niej urządzenie Ulthera emitujące intensywnie zogniskowane ultradźwięki IFUS. Często nazywane HiFu. A ze względu na obecność wizualizacji USG również mikroskoncentrowanymi ultradźwiękami z wizualizacją, w skrócie: MFU-V.
Do badania, które opisałem wyżej zakwalifikowano siedmiu Pacjentów, ze wskazaniem poprawy jakości skóry w okolicy powieki dolnej. Przeprowadzono u nich dwustopniowy zabieg.

  • Najpierw z użyciem aplikatora 3 mm przeprowadzono zabieg mający na celu zwiększenie napięcia mięśnia okrężnego oka i przegrody oczodołowej.
  • Następnie wykorzystując aplikator Ulthera 1,5 mm wykonano procedurę mającą na celu poprawę kondycji skóry powieki dolnej.

Efektywność zabiegu była mierzona z jednej strony subiektywną opinią Pacjentów. W tym celu stworzono odpowiednią skalą satysfakcji. Z drugiej strony, wyniki uwzględniały fachową opinię lekarzy oraz w celu większej obiektywizacji – obrazowanie przeprowadzone za pomocą tomografii komputerowej.

Badanie wykazało, że zabieg Ulthera w sposób istotny poprawia wygląd okolicy powieki dolnej. Co ważne –  zastosowanie kremu znieczulającego w sposób istotny wpłynęło na komfort zabiegu i odczuwalność bólu w trakcie leczenia.

Sądzę, że dla Pacjentów naszej kliniki, którzy chcą mieć pewność korzystania z najlepszych, sprawdzonych i przebadanych metod zabiegowych – przytoczone powyżej wyniki mogą być cennym źródłem wiedzy o zabiegach HiFu. A przede wszystkim wiarygodnym potwierdzeniem skuteczności tej metody terapeutycznej.

Piśmiennictwo:

Chang Sik Pak, Yung Ki Lee, Jae Hoon Jeong, Ji Hoon Kim, Jae Don Seo & Chan Yeong Heo. Safety and efficacy of ulthera in the rejuvenation of aging lower eyelids. A pivotal clinical trial. Aesthetic Plast Surg. 2014 Oct;38(5):861-8. doi: 10.1007/s00266-014-0383-6.
 

Autor wpisu:

Paweł Surowiak
Prof. dr hab. n. med. Paweł Surowiak
Założyciel Centrum Medycyny Estetycznej i Laseroterapii Dermamed
Potrzebujesz konsultacji? Zadaj pytanie naszym ekspertom Zapytaj