Badania i rozwój

Nieablacyjny resurfacing. Laser czerwony.

nieablacyjny resurfacing

Fotostarzenie zwane również chronostarzeniem zwykle objawia się na kilka bardzo różnych sposobów. Mogą to być przebarwienia na twarzy, zmarszczki, zaczerwienienia, elastoza, wiotkość i odwodnienie. W ten sposób fotostarzenie reprezentuje główne oznaki starzenia. Te zaś często prowadzą do negatywnego wpływu fizjologicznego na jakość życia Pacjenta. Szczególnie w czasach, w których żyjemy, gdzie wizerunek i potrzeba zachowania młodego, witalnego wyglądu staje się bardzo istotna. W ciągu ostatniej dekady przetestowano kilka rodzajów leczenia, w szczególności zabiegi laserowe, w tym nieablacyjny resurfacing laserem o długości fali 675 nm.
Niniejszy artykuł ma na celu podzielenie się doświadczeniem grupy badaczy w leczeniu fotostarzenia za pomocą nowego systemu laserowego o długości fali 675 nm. Czyli laserem czerwonym, który od niedawna znajduje się również w klinice Dermamed.

Nieablacyjny resurfacing laserowy – badanie

Trzydziestu pięciu Pacjentów leczono urządzeniem laserowym 675nm. Były to 32 kobiety o średniej wieku 49 lat i trzech mężczyzn w wieku (średnio) 57 lat. Badani reprezentowali fototypy skóry od I do III według skali Fitzpatricka. A precyzyjniej: 9% – typ I, 43% – typ II, 48% -typ III. U Pacjentów poddanych badaniu występowały zarówno zmarszczki mimiczne jak i plamy hiperpigmentacyjne.

Skuteczność nieablacyjnego resurfacingu przeprowadzonego laserem czerwonym oceniano za pomocą zmodyfikowanej skali zmarszczek Fitzpatricka (FWS), którą obliczano przed rozpoczęciem leczenia, po trzech i po 6 miesiącach. Ból oceniano za pomocą skali bólu VAS.

Nieablacyjny resurfacing – wyniki

U wszystkich 35 Pacjentów stwierdzono znaczną poprawę w zakresie redukcji zmarszczek mimicznych według FWS. Z poziomu 1,96 do 1,73 w trzymiesięcznej obserwacji. Oraz do wartości 1,43 po sześciu miesiącach.

U 44% Pacjentów zaobserwowano umiarkowaną poprawę naczyniową, a 13% wykazało wyraźną poprawę naczyniową po leczeniu. Nie stwierdzono żadnych działań niepożądanych z wyjątkiem łagodnej wysypki rumieniowej u dwóch Pacjentów.

W dziesięciostopniowej skali bólu VAS – ból podczas zabiegu został oceniony na zaledwie 1,17.

Komentarz eksperta:

Leczenie objawów starzenia się skóry, takich jak przebarwienia na twarzy, zmarszczki, zaczerwienienia, elastoza, wiotkość i odwodnienie to jedne z podstawowych zadań dla gabinetów medycyny estetycznej. Dowiedziono, że objawy te mają negatywny wpływ na jakość życia Pacjentów.
Nic więc dziwnego, że są to wskazania, które budzą też największe zainteresowanie wśród Pacjentów. Napisano i powiedziano na ten temat już bardzo wiele. Czy wiecie jednak, jakie metody posiadają najwięcej dowodów klinicznych na skuteczne usuwanie tych niechcianych objawów?
Są to zabiegi laserowe oraz zabiegi innymi źródłami energii. Niestety, wiele procedur laserowych wiąże się z dyskomfortem. W przypadku zabiegów z użyciem laserów ablacyjnych, również z rekonwalescencją. Zaś ból podczas zabiegu oraz konieczne wyłączenie się z codziennej aktywności na czas rekonwalescencji stanowią najczęstszą przyczynę, dla której rezydujecie z terapii.
Dlatego też jednym z podstawowych kierunków rozwoju nowoczesnej medycyny estetycznej i laseroterapii jest łagodzenie tych dwóch niechcianych działań. Z jednoczesnym zachowaniem skuteczności zabiegu. Dlatego w klinikach medycyny estetycznej oprócz klasycznych laserów CO2 coraz cześciej stosuje się inne metody laserowe. Lasery erbowe, lasery nieablacyjne 1550 nm, laser tulowy, lasery pikosekundowe i tak dalej.
Przytoczone powyżej badanie opisuje zastosowanie przełomowej technologii laserowej – lasera Red Touch o długości fali 675 nm. Dlaczego nie waham się użyć sformułowania „przełomowy”?

Laser ten cechuje kilka unikalnych cech:

  • jako jedyny wpływa głównie na kolagen w skórze,
  • działa na zmiany naczyniowe i barwnikowe,
  • jest prawie bezbolesny,
  • praktycznie nie wiąże się z żadną rekonwalescencją,
  • można go wykonywać również wiosną i latem.

Co wykazało badanie?

Okazało się, że w przypadku wszystkich Pacjentów wykazano poprawę stanu zmarszczek skóry (spłycenie i wygładzenie. Co ciekawe, po 6 miesiącach od zabiegu poprawa była jeszcze większa niż po 3 miesiącach. Co oznacza, że procesy przebudowy w skórze zainicjowane przez działanie lasera postępują w czasie.

U wszystkich Pacjentów zaobserwowano również poprawę kolorytu skóry oraz redukcję zmian naczyniowych. I co bardzo ważne z perspektywy subiektywnych odczuć Pacjentów – wszyscy raportowali zaledwie niewielki dyskomfort związany z zabiegiem oraz brak rekonwalescencji. W mojej ocenie to niezwykle istotna różnica w stosunku do innych odmładzających zabiegów laserowych. Różnica, która może wpłynąć w znaczący sposób na decyzję o rozpoczęciu terapii laserowej u wielu spośród naszych PAcjentów, którzy dotąd obawiali się tego rodzaju leczenia.

Praca ta wykazała, że laser czerwony jest unikalnym i SKUTECZNYM narzędziem, które BEZBOLEŚNIE poprawia jakość skóry Pacjentów. Wyniki te nie oznaczają rzecz jasna, że inne lasery idą do lamusa. Bo jak się domyślacie „odmładzanie” nie jest takie łatwe i kliniki nie kupowałby kilkunastu różnych laserów, jeśli jeden dawałby wystarczające efekty. To świetna wiadomość, że mamy na rynku urządzenie, które doskonale nadaje się dla Pacjentów o bardzo niskim progu bólu. Natomiast starzenie się skóry to proces bardzo złożony. Zarówno, w odniesieniu do objawów, dynamiki zmian jak i ich przyczyn. Dlatego najlepsze efekty wciąż dają kombinacje zabiegów laserowych i dobór urządzeń do indywidualnych potrzeb skóry.

Piśmiennictwo:

Domenico Piccolo, Giuliana Crisman, Caterina Dianzani, Iris Zalaudek, Irene Fusco, Claudio Conforti. New 675 nm Laser Device: The Innovative and Effective Non-Ablative Resurfacing Technique. Medicina (Kaunas). 2023 Jul 4;59(7):1245. doi: 10.3390/medicina59071245.

Autor wpisu:

Paweł Surowiak
Prof. dr hab. n. med. Paweł Surowiak
Założyciel Centrum Medycyny Estetycznej i Laseroterapii Dermamed
Potrzebujesz konsultacji? Zadaj pytanie naszym ekspertom Zapytaj